Tag Archives: Gram Vikas Adhikari

UPSSSC Gram Panchayat Adhikari Admit Card 2018 UPSSSC Hall Ticket

UPSSSC Gram Panchayat Adhikari Admit Card 2018 UPSSSC Admit Card 2018 Uttar Pradesh UPSSSC Hall Ticket 2018 UPSSSC Exam Date Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission Gram Panchayat Adhikari, Gram Vikas Adhikari, Samj Kalyan Paryavekshak Post Admit Card Post Name Gram Panchayat Adhikari, Gram Vikas Adhikari, Samj Kalyan Paryavekshak Number of Posts 1953 Exam Date 22th… Read More »